برگزاری طرح توانا (طرح ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان)
 

بسمه تعالی
 
بیست و یکمین دوره از طرح “ارتقای توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان” (طرح توانا) با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه الزهرا (س) شعبه ارومیه جهت دانشجویان علاقمند از تاریخ ۱۳ الی ۲۲ تیرماه ۱۳۹۷ در این دانشگاه برگزار خواهد شد. این دوره به مدت ۵۰ ساعت و طی ۶ روز (دو هفته – چهارشنبه الی جمعه‌) برگزار می گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
http://urmia.alzahra.ac.ir/
تاریخ
1397/04/06
مجموعه
پژوهش
فایل